…………รายละเอียด……

อาหารชุดที่ 1
กรุณาคลิกที่ อารหารชุดที่ 1 ราคา 1,700 บาท (โต๊ะจีน) เพื่อดูรายละเอียดด้านใน
อาหารชุดที่ 2
กรุณาคลิกที่ อาหารชุดที่ 2 ราคา 2,000 บาท เพื่อดูรายละเอียดด้านใน
อาหารชุดที่ 3
กรุณาคลิกที่ อาหารชุดที่ 3 ราคา 2,500 บาท เพื่อดูรายละเอียดด้านใน
อาหารชุดที่ 4
กรุณาคลิกที่ อาหารชุดที่ 4 ราคา 2,800 บาท เพื่อดูรายละเอียดด้านใน
อาหารชุดที่ 5
กรุณาคลิกที่ อาหารชุดที่ 5 ราคา 3,500 บาท เพื่อดูรายละเอียดด้านใน